Wij streven naar een zo actueel en nauwkeurig mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Deze website geeft alleen een samenvatting of andere nuttige informatie met betrekking tot verzekeringen. Deze website is bedoeld om de verzekeringen in het algemeen te omschrijven, raadpleeg daarom altijd de polis en de polisvoorwaarden die bij de verzekering horen. In de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. Bij tegenstrijdigheden tussen de informatie op de website en de polis/polisvoorwaarden gaan de polis/polisvoorwaarden altijd voor op de inhoud van de website.

Overleggen met onze acceptant?

Heeft u een vraag of wilt u graag even telefonisch
overleggen met onze specialist
neem dan contact op met:

Onze acceptant is altijd bereid om bij u langs te komen.